diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov

SvF STUBA Katedra betónových konštrukcií a mostov

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

SvF STUBA Katedra betónových konštrukcií a mostov

Výsledky zoraď podľa

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI (2008 | pridané 14. júla 2008)

Ing. Jaroslav Sekerka; Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa