SvF STUBA Katedra technických zariadení budov

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

SvF STUBA Katedra technických zariadení budov

Výsledky zoraď podľa

Energetická bilancia a certifikáty budov (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ing. Rastislav Konkoľ; Školiteľ: prof. Dušan Petráš

Bližšie informácie na stránke www.energetickabilancia.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra technických zariadení budov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa