Strojnícka fakulta STUBA

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto fakulty.

Strojnícka fakulta STUBA

Katedra častí strojov (1)

Výsledky zoraď podľa

Návrh kinematiky pracovného zariadenia nakladača riadeného preklzom kolies (2006 | pridané 30. mája 2007)

František Peťko; Školiteľ: Doc. Ing. František Palčák, CSc

Cieľom mojej diplomovej práce je zvýšiť nominálnu nosnosť 900 kg súčasného nakladača Locust L903 minimálne o 50 kg, dodržať, alebo zväčšiť horizontálny dosah a dodržať vyklápaciu výšku lopaty pri maximálnom vyložení. Stanovené ciele je potrebné dosiahnuť vhodnou zmenou štruktúry mechanizmu pracovného zariadenia pri rešpektovaní všetkých výrobcom stanovených obmedzení.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Strojnícka fakulta » Katedra častí strojov | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

60hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výsledky zoraď podľa