sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Portál obsahuje 126 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Vizualizácia udalostí pri monitorovaní režimu v stráženom objekte (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Hvolka; Školiteľ: Ing. Stanislav Fedor

Cieľom diplomovej práce je poukázať na možnosť rozšírenia vlastností vyhodnocovacej jednotky použitím systému Control Web 2000, pomocou ktorého sa zabezpečí vizualizácia udalostí vzniknutých v stráženom objekte. Takto získané vedomosti je potom možné uplatniť pri tvorbe vizualizačných aplikácií v oblasti priemyselného riadenia a pod.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

35hlasov

Pozorovanie veličín striedavých pohonov pomocou neurónových sietí (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Martin Borbeľ; Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Timko, PhD.

Daná diplomová práca obsahuje návrh pozorovateľov veličín asynchrónneho motora pomocou neurónových sieti, ich tvorbu, učenie, testovanie a vplyv zmeny parametrov motora na odhad veličín spolu s dosiahnutými výsledkami.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Fuzzy regulátor automatickej práčky s adaptivitou na náplň bubna (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Vladimír Belejkanič; Školiteľ: Ing. Stanislav Fedor

V prvej časti tejto práci sú v stručnosti popísane princípy fuzzy regulácie. V druhej časti sú spracované výsledky merania, na základe ktorých je navrhnutý model automatickej práčky. Tento model motora je odsimulovaný v programe Matlab - Simulink.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Ovládacie moduly pohonov pre programovateľný automat (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Marian Barto; Školiteľ: doc. Ing. Pavol FEDOR, PhD.

Cieľom diplomovej práce je vytváranie modulov pohonov pre programovateľný automat. Konkrétne bola realizovaná na programovateľnom automate SLC 500 5/03 firmy Allen Bradley v programovacom prostredí RS Logix 500. Pripravené moduly pohonov slúžia na zjednodušenie vytvárania zložitejších aplikácií programovateľných automatov v súlade so zásadami štrukturálneho programovania.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov

Riadenie výmen a návestí stavadla závodnej vlečky. Železničnej dopravy VSŽ voľne programovateľným automatom (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Martin Baňas; Školiteľ: Ing. D. Perduková, PhD.

Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať časť zdrojového kódu programu pre voľne programovateľné automaty SIMATIC S5-95F.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

Vizuálne zobrazenie priestorových modelov potrubných mikrostrojov (2002 | pridané 22. januára 2005)

Juraj Krivda; Školiteľ: Doc. Ing. Alexander Gmiterko CSc.

Diplomová práca sa zaoberá potrubnými ministrojmi ktoré sa pohybujú v obmedzenom priestore – potrubí. Realizácia týchto ministrojov so sebou prináša množstvo problémov, ktoré túto oblasť zaraďujú...

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

52hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa