diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Katedra podnikania a managementu (1), Iná katedra (1)

Výsledky zoraď podľa

Uplatnenie telesne postihnutých na trhu práce s využitím prostriedkov z eurofondov (2007 | pridané 15. júla 2007)

Ing. Kuracina Peter; Školiteľ: Ing. Branislav Kršák

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh postupu zriaďovania ďalších pobočiek chráneného pracoviska spoločnosti Infoservis. Zriaďovanie nových pobočiek spoločnosti sa navrhne prostredníctvom využitia nenávratných finančných príspevkov na zriadenie pracovných miest pre zdravotne postihnutých občanov a príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií » Katedra podnikania a managementu | TECHNICKÉ VEDY » Baníctvo » Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy (2005 | pridané 29. januára 2006)

Ing. Peter Dechet; Školiteľ: Ing. Bocan

Cieľom diplomovej práce je analíza BOZP na stredisku odbornej výchovy, istenie nedostatko a navrhnutie nových, efektívnejších riešení.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa