sme.sk
 

FEI TUKE Katedra rádioelektroniky

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FEI TUKE Katedra rádioelektroniky

Výsledky zoraď podľa

Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov III. generácie (2006 | pridané 13. mája 2009)

Ing. Vladimír Čačko; Školiteľ: Ing. Ján Labun

Diplomová práca ponúka prehľad navigačných systémov používaných v doprave. Hlavným cieľom týchto navigačných systémov je poskytovať vodičovi informácie o aktuálnej polohe a navigovať ho optimálnym spôsobom k cieľu. K tomu slúžia hlasové informácie, prípadne mapa na displeji, kde je zobrazená poloha vozidla a naznačená trasa.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

UMTS/IMT-2000 (2001 | pridané 25. mája 2007)

Radovan Rybár; Školiteľ: Doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

V tejto práci je bližšie opísaná história a vývoj mobilného komunikačného systému tretej generácie IMT-2000, ako aj jeho európskeho ekvivalentu UMTS. Ďalej sa táto práca zaoberá stručným popisom požiadaviek na tento systém, jeho spektra, architektúry systému a niektorých špecifických vlastností a služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Digitálne spracovanie obrazových sekvencií (1995 | pridané 4. apríla 2005)

Tomáš J. Fülöpp; Školiteľ: Ing. Michal Fedor

Obrazová informácia, najkomplexneší a najdôležitejší zdroj poznatkov, ktoré je človek schopný vnímať z prostredia, ktoré ho obklopuje, preniká do ľudského mozgu prostredníctvom najdokonalejšieho...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa