sme.sk
 

FEI TUKE Katedra elektroenergetiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FEI TUKE Katedra elektroenergetiky

Výsledky zoraď podľa

Veterná energetika v Slovenskej republike a vo svete (2009 | pridané 19. augusta 2009)

Bc. Ján Vozár; Školiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.

Prezentovaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou veternej energetiky ako alternatívneho zdroja výroby elektrickej energie. Hlavnou náplňou práce okrem sumarizácie súčasného stavu a vývoja veternej energetiky u nás a vo svete bolo aj určiť kritéria pre výstavbu veterných elektrárni a parkov. V závere práce je dôraz na ekonomické aspekty a odporúčania pre prax.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroenergetiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa