sme.sk
 

FEI TUKE Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FEI TUKE Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Koncepty modelov distribuovaných systémov (2007 | pridané 2. júna 2007)

Iveta Adamuščínová; Školiteľ: Ing. František Jakab, PhD.

V súčasnosti je väčšina moderných výpočtových systémov distribuovaných a súvisiacim trendom je to, že znalosť modelovania takýchto systémov sa stáva čoraz nevyhnutnejšou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

77hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Digitálne vodoznaky vo farebných obrazoch (2006 | pridané 24. mája 2007)

Pavol Boleš; Školiteľ: Prof. Ing. Dušan Levický, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vkladania vodoznakov do farebných obrazov, vo forme textového reťazca znakov, ich extrakciou a porovnávaním. Popisuje analýzu a rozbor metódy DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Ďalej popisuje analýzu vybraných farebných modelov implementovaných do procesu kódovania a vkladania vodoznakov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Informačný systém identifikačné karty s modulom riadenia prístupu (2005 | pridané 16. septembra 2005)

Marián Lojka; Školiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.

Diplomová práca realizuje projekt zavedenia identifikačných kariet pre TU. V projekte sú analyzované rôzne problémy, ktoré sú riešené pri zavedení identifikačných kariet na TU. Práca obsahuje taktiež bližšie informácie o spôsobe tvorenia karty a zápise údajov na kartu, ktorá je navrhnutá pre použitie v celom systéme.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

44hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa