sme.sk
 

FVTPO TUKE Katedra manažmentu výroby

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FVTPO TUKE Katedra manažmentu výroby

Výsledky zoraď podľa

Akustické emisie v procese hydroabrazívneho delenia materiálov. (2010 | pridané 22. marca 2011)

Ivan Lazár; Školiteľ: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou akustických emisií pri hydroabrazívnom delení. V úvode prináša teoretické poznatky o danej technológii a analýzu súčasného stavu výskumných prác týkajúcich sa tejto témy. V ďalších častiach popisuje vykonané experimenty, pri ktorých boli sledované prejavy akustickej emisie pri zmene rezných podmienok.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta výrobných technológii Prešov » Katedra manažmentu výroby | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov

Výsledky zoraď podľa