sme.sk
 

HF TUKE Iná katedra

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

HF TUKE Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Vplyv mismatch efektu na kinetiku rozvoja deformácií a porušovanie prístrihov na mieru z vysokopevných ocelí zváraných laserovým lúčom (2007 | pridané 25. mája 2007)

Tomáš Kandra; Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Pešek, Csc.

Prístrihy na mieru („Tailored blanks“) sú artiklom a výrobnou metódou, ktorá je používaná najmä na výrobu vnútorných a vonkajších častí automobilov. Princípom je zváranie hrubých a tenkých plechov, príslušných tvarov a akostí, ktoré sú následne tvárnené.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Overenie vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti Hadfieldovej ocele (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Jozef Babic; Školiteľ: Doc. Ing. Alena Pribulová CSc

Práca sa zaoberá overením vplyvu chemického zloženia na mechanické vlastnosti Hadfieldovej ocele so zameraním sa na vrubovú húževnatosť. Predmetom skúmania je odliatok koľajovej výhybky.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Hutníctvo » Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

47hlasov

Výsledky zoraď podľa