sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav inžinierskeho staviteľstva

SVF TUKE Ústav inžinierskeho staviteľstva

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

SVF TUKE Ústav inžinierskeho staviteľstva

Výsledky zoraď podľa

Teoreticko-numerická analýza únosnosti zváraných tenkostenných oceľových nosníkov (2007 | pridané 28. apríla 2009)

Milan Baláž; Školiteľ: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

So vstupom Slovenska do EÚ je spojená aj povinnosť implementácie spoločných európskych noriem do normalizačného systému SR. Zavádzanie nových európskych noriem do sústavy STN v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií je spojené s osvojovaním si nových návrhových postupov, ako aj analýzou dôsledkov ich praktického uplatňovania vo vzťahu k návrhovým postupom doteraz platných národných noriem.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav inžinierskeho staviteľstva | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa