sme.sk
 

SJF TUKE Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

SJF TUKE Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie (2006 | pridané 23. augusta 2006)

Tomáš Brestovič; Školiteľ: RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD.

Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dizajn robotizovaného pracoviska pre demonštračné účely (2005 | pridané 18. júna 2005)

Ivan Ignath; Školiteľ: Ing. Jozef Hricisin

Práca prezentuje koncepčné riešenie robotizovaného pracoviska so zameraním na dizajn jednotlivých komponentov. Jednotlivé komponenty tvoria robot, CNC frézovačka, ovládací panel a periférne zariadenia. Práca obsahuje komplexný 3D počítačový model pracoviska. Koncepcia je určená budúcim konštruktérom týchto komponentov, aby výsledné robotizované pracovisko pôsobilo ako harmonický celok s oku lahodiacim dizajnom.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Výrobné stroje a zariadenia

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Vizuálne zobrazenie priestorových modelov potrubných mikrostrojov (2002 | pridané 22. januára 2005)

Juraj Krivda; Školiteľ: Doc. Ing. Alexander Gmiterko CSc.

Diplomová práca sa zaoberá potrubnými ministrojmi ktoré sa pohybujú v obmedzenom priestore – potrubí. Realizácia týchto ministrojov so sebou prináša množstvo problémov, ktoré túto oblasť zaraďujú...

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

52hlasov

Výsledky zoraď podľa