DF TUZVO Katedra požiarnej ochrany

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

DF TUZVO Katedra požiarnej ochrany

Výsledky zoraď podľa

Vplyv hrúbky materiálu na priebeh horenia (2000 | pridané 20. februára 2008)

Marek Kolarčík; Školiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSC

Cieľom práce je komplexne posúdiť účinok hrúbky skúšobnej vzorky a doby tepelného namáhania na dané hodnotiace kritéria (úbytok na hmotnosti, hrúbka zuhoľnatenej vrstvy), ako aj vzájomnou interakciou týchto faktorov na tieto kritéria. Cieľ ďalej predpokladá vytvoriť štatistické a matematické závislosti medzi sledovanými faktormi a hodnotiacimi kritériami.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi (2007 | pridané 18. júna 2007)

Michal Vacula; Školiteľ: Ing. Ľudmila Tereňová, Phd.

S rastom cien energií na vykurovanie stavieb sa v dnešnej dobe stáva trendom dodatočné zatepľovanie stavebných konštrukcií za účelom eliminovania nákladov vynaložených na vykurovanie stavieb. Okrem samotnej funkcie tepelnej ochrany a energetickej úspornosti musí dodatočný zatepľovací systém spĺňať aj prísne protipožiarne opatrenia špecifikované právnymi a normatívnymi predpismi platnými v EÚ.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa