sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

DF TUZVO Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto katedry.

DF TUZVO Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

Výsledky zoraď podľa

Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc (2006 | pridané 11. mája 2006)

Peter Kičák; Školiteľ: doc. Anna Danihelová

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od použitého materiálu, pretože jeho pružnostné charakteristiky sa líšia.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

37hlasov

Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva (2006 | pridané 11. mája 2006)

Rastislav Klačanský; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zamerala na skúmanie vplyvu husliarského liehového laku, spôsobu vytvrdzovania (bez UV žiarenia a s UV žiarením) a vplyvu počtu vrstiev na pružnostné charakteristiky smrekového dreva. Konkrétne sa sledoval vplyv spomínaných faktorov na modul pružnosti v pozdĺžnom smere "Ex", modul pružnosti v priečnom smere "Ey" a akustickú konštantu v smere pozdĺžnom " A".

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

42hlasov

Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2006 | pridané 11. mája 2006)

Miroslav Danihel; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností lepeného spoja použitím glutínových lepidiel ako tradičných lepidiel pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov. Posudzuje sa vplyv pôsobenia nadmernej vlhkosti a zvýšenej teploty na lepený spoj. Aby sme odolnosť voči týmto faktorom zvýšili, pridávali sme do roztoku kostného gleja práškový formaldehyd.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov

Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Štefan Majzel; Školiteľ: Anna Danihelová

Tato diplomová práca sa venuje akustickým vlastnostiam starých a novodobých sakrálnych objektov. Vychádza z výsledkov získaných v programe CATT - acustic, ktorý slúži na simuláciu akustických meraní priestorových objektov. Tato práca poukazuje na možnosti, ktoré poskytuje softvér zaoberajúci sa priestorovou akustikou.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

38hlasov

Akustická charakteristika amfiteátrov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Michal Jelínek; Školiteľ: Anna Danihelová

Táto práca analyzuje a porovnáva vybrané zvukové vlastnosti priestoru otvoreného divadla, tvarom inšpirovaného starovekým gréckym amfiteátrom v Epidaure, ktorý má veľký historický i vedecký význam. Práca sa zaoberá jedným z možných variantov prístupu, ktorý je založený na akustickej simulácii a hodnotení, použitím počítačového softvéru.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

42hlasov

Ladenie husľových dosák vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Peter Kajánek; Školiteľ: Martin Čulík

Táto diplomová práca sa venuje ladeniu hotových smrekových a javorových dosiek pred a po nanesení povrchovej úpravy a tým pádom hudobným zákonitostiam vo vzťahu doska a povrchová úprava, ktorá zahŕňa špecifickú prípravu lakov a dôkladne premyslenú metódu samotného lakovania.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

36hlasov

Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Marek Kunštár; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením starnutia dreva a jeho vplyvom na fyzikálno-akustické charakteristiky, šírku ročných kruhov a podiel letného dreva, a podiel celulózy. Na výskum bolo použité smrekové a javorové drevo prirodzene sušené (5 ročné) z lokalít Slovenska a staršie drevo (25 ročné) od firmy FIEDLER z ČR.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov

Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Miroslav Virág; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením mechanických vlastností a určením vplyvu vlhkosti a teploty lepeného spoja javorových klinov požitých na výrobu historických viol da gamba pre firmu Fiedler (CZ).. Na výskum boli určené tri druhy syntetických lepidiel: Titebond - Original wood glue, Tempo 347.0 a Jowapur 685.30.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

34hlasov

Výsledky zoraď podľa