diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky

Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky TUZVO

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly (2007 | pridané 14. júna 2007)

Vladimír Kollárik; Školiteľ: doc. Ing. Milan Banský, Csc.

Diplomová práca je zameraná na konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly. Práca popisuje rámovú pílu z technologického a konštrukčného hľadiska, súčasného stavu, zaoberá sa teóriou kinematiky a dynamiky kľukového mechanizmu. Cieľom je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí aby sily vznikajúce pri pohybe (reznom procese) kľukového mechanizmu sa navzájom rušili.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra drevárskych strojov a zariadení | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Výrobné stroje a zariadenia

38hlasov

Analýza a optimalizácia osvetlenia pracovných priestorov vo firme KOHAFLEX, s.r.o., Banská Bystrica (2007 | pridané 9. júna 2007)

Peter Uram; Školiteľ: Ing. Miroslav Dado, PhD.

Práca prezentuje výsledky analýzy vybraného faktoru pracovného prostredia – osvetlenia. Objektom analýzy je výrobná hala firmy KOHAFLEX s.r.o. Banská Bystrica, Majerská cesta 57, ktorej výrobná náplň je výroba tlakových kovových flexibilných hadíc.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra technického manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh prstovej plečky ako prídavné zariadenie k traktoru výkonovej kategórie 40kW (2006 | pridané 5. decembra 2006)

Ondrej Valigura; Školiteľ: doc. Ing. Ján MARKO, CSc.

Táto práca obsahuje prehľad súčasného stavu techniky pre mechanické ničenie buriny v medziriadkoch sadeníc u nás a v zahraničí. Obsahuje podrobný rozbor zahraničných strojov pre mechanické ničenie buriny a zameriava sa na najnovšie trendy vo vývoji týchto strojov.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra lesnej a mobilnej techniky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa