LF TUZVO Katedra prírodného prostredia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

LF TUZVO Katedra prírodného prostredia

Výsledky zoraď podľa

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Pavol Lucký; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená). Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Hospodárska úprava lesov

37hlasov

Výsledky zoraď podľa