diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti (2009 | pridané 24. októbra 2009)

Mária Uhlíková; Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

UHLÍKOVÁ, Mária: Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti. [Diplomová práca] / Mária Uhlíková. - Univerzita Komenského v Bratislave. Evanjelická teologická fakulta; Katedra systematickej teológie. - Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Bratislava: EBF UK, 2009. 72 s.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Evanjelická teológia

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorivost u deti skolskeho veku (2005 | pridané 26. augusta 2005)

Stanislava Janoskova; Školiteľ: DrSc Prof. PhDr Miron Zelina, Univerzita Komenskeho Bratislava

Porovnanie urovne tvorivosti podla testov Guilfoda a Torranca u deti osobitnych skol a u deti zakladnych skol na Slovensku. Vyskum v rokoch 1994-1999.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa