sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov

FM UK Katedra informačných systémov

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FM UK Katedra informačných systémov

Výsledky zoraď podľa

Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente. (2015 | pridané 15. januára 2016)

Patrícia Franková; Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zdokumentovať agilný prístup k riadeniu projektov a navrhnúť spôsob jeho využitia pri projektoch týkajúcich sa Big Data Manažmentu. Popísali sme agilný a plánom riadený prístup k riadeniu projektov a ich rozdiely. Taktiež sme popísali Big Data Manažment, trendy, ktoré viedli k vzniku Big Data a rozdiel medzi Big Data a business intelligence.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Využiteľnosť open source softvéru v podnikaní na Slovensku (2010 | pridané 23. augusta 2010)

Tomáš Palkovič; Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Táto práca pojednáva o najdôležitejších aspektoch open source softvéru a ich implikáciách najmä na oblasť využiteľnosti takéhoto softvéru v podnikaní. Úvod práce spracováva oblasti histórie a proces vývoja softvéru z pohľadu softvérového inžinierstva.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa