sme.sk
 

FMFI UK Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FMFI UK Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Výsledky zoraď podľa

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte (2009 | pridané 7. mája 2009)

Anton Brisuda; Školiteľ: Mgr. Stanislav Antalic PhD.

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte bolo pozorované pre izotop 194At v reakcii 141Pr(56Fe,3n)194At, najvyšší výťažok bol pri energii 4,625 MeV na nukleón, pri účinnom priereze 9,02±0,51 nb. Priemerná kinetická energia štiepnych fragmentov bola určená (152±11) MeV. Pravdepodobnosť oneskoreného štiepenia bola určená na (10,4±0,5) %.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Gradient of contact stress as a parameter determining biomechanical status of human hip (1996 | pridané 12. júla 2007)

Matej Daniel; Školiteľ: prof. Dr. Veronika Kralj-Iglič

Biomechanika bedrového kĺbu

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou ampérometrie. (2000 | pridané 6. júla 2007)

Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Štúdium hybridizácie krátkych (10-20nukl.) jednoniťových reťazcov DNA naviazaných na pevnom zlatom povrchu cez HS-Au väzbu, pomocou ampérometrie. Porovnanie väzby na jadnom a oboch koncoch.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa