sme.sk
 

FMFI UK Iná katedra

Portál obsahuje 7 diplomových prác z tejto katedry.

FMFI UK Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou akustických metód (2001 | pridané 25. júla 2007)

Mgr. Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Prudký rozvoj gentechnológií, požiadavka po vývoji metód na rýchlu analýzu génových mutácií v medicíne, potreba kontroly bakteriologických kontaminácií v potravinárstve, ako aj štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu samotné, to sú len niektoré z dôvodov stále rastúceho záujmu a snáh o vývoj biosenzora na detekciu špecifických sekvencií DNA.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Entanglement: Kvantové korelácie v mnohočasticových systémoch (2001 | pridané 29. mája 2007)

Martin Plesch; Školiteľ: Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Diplomová práca sa venuje špecifickej vlastnosti niektorých kvantových systémov - entanglementu. Entanglement, alebo previazanie, je zvláštna forma korelácie, ktorou môžu byť kvantové systémy spojené.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Všeobecná fyzika a matematická fyzika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Approximative Logic Programming for Data Mining (2002 | pridané 4. mája 2007)

Peter Novák; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Nowadays we witness high research interest in these areas due to advances in the technology and the IT industry. Especially the field of the Data Mining is in the research focus of big IT companies, because it represents the area of possible revenues in the business world. In the meantime, data about various aspects of people and the nature are stored in huge data stores and data warehouses.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové modelovanie interakcie peptidu P24 s modelovými biomembránami (2003 | pridané 1. júna 2005)

Eva Štefáneková; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Urban, CSc.

Biologická membrána je základným komponentom bunky. Má kl’účový význam pri zabezpečení zachovania podstatných rozdielov medzi obsahom bunky a okolitým prostredím a pri biologickej komunikácií medzi vonkajším a vnútorným prostredím bunky, medzi bunkami navzájom a medzi organelami v tej istej bunke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie (2002 | pridané 18. mája 2005)

Martin Vojtek; Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo

Každoročne zahynie pod snehom z lavín asi 150 ľudí na celom svete [5; (Falk, 1994)]. V rokoch 1872 - 2001 zahynulo pod snehom z lavín v našich horách 207 ľudí (viď P.Tab.12). Najväčšie známe lavínové katastrofy postihli v r. 1924 osadu Rybô (Veľká Fatra - 18 obetí), r. 1956 v katastri Dolnej Lehoty (Nízke Tatry - 16 obetí) a r. 1974 pri Popradskom plese zahynulo 12 študentov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívna výuka kompresie dát (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

V dnešnej dobe hovoríme o digitálnych systémoch, sietach, digitálnej podobe filmov, hudby, obrázkov alebo hlasu. Preco digitálne? Digitálne signály sa dajú lahko uložit alebo prenášat na dlhé vzdialenosti bez kumulovania chýb. Samozrejme, má to aj svoje nevýhody. Digitálna verzia signálov (hlas, hudba, film) potrebuje viac bitov na sekundu pri ukladaní alebo transmisii. V tabulke 1.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Právne expertné systémy (2000 | pridané 21. januára 2005)

Andrej Probst; Školiteľ: RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.

Diplomová práca sa venuje expertným systémom a ich využitím v právnických aplikáciách. Snahou bude popísať právny experetný systém, ktorý by mal reprezentovať právne znalosti a odvodzovať z nich nové znalosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

43hlasov

Výsledky zoraď podľa