diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Katedra hier (1), Iná katedra (1)

Výsledky zoraď podľa

Branná politika československej vlády v rokoch ohrozenia nemeckým fašizmom (1933-1939) (1987 | pridané 28. septembra 2009)

Slavomír Flimmel; Školiteľ: Jozef Klavec

Autor opisuje vývoj zahraničnej a vnútroštátnej politiky československej vlády v rokoch 1933-1938 vedúcej k Mníchovskému diktátu a rozpadu Československa.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Národná a medzinárodná bezpečnosť

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase (2009 | pridané 12. mája 2009)

Filip Potocký; Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa