FTVS UK Katedra hier

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FTVS UK Katedra hier

Výsledky zoraď podľa

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase (2009 | pridané 12. mája 2009)

Filip Potocký; Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa