sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky

Pdf UK Katedra sociálnej pedagogiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

Pdf UK Katedra sociálnej pedagogiky

Výsledky zoraď podľa

Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub (2008 | pridané 10. septembra 2008)

Jozef Vycpálek; Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.

The work is enganged

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa