sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky

Pdf UK Katedra špeciálnej pedagogiky

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

Pdf UK Katedra špeciálnej pedagogiky

Výsledky zoraď podľa

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím (2009 | pridané 17. mája 2009)

Zuzana Hnojčíková; Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe riešenia konfliktných situácii a ich priebehu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (2006 | pridané 19. septembra 2007)

Mgr.Jana Vecerkova; Školiteľ: PhDr.Peter Pavlis

Diplomová práca je písaná v odbore pedagogika mentálne postihnutých.Práca je zameraná na porovnávanie hodnôt medzi detmi z bežných základných škôl a deťmi s mentálnym postihnutím.Obsahuje teoretickú časť a výskum.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

43hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa