sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied

PráF UK Katedra teórie práva a sociálnych vied

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PráF UK Katedra teórie práva a sociálnych vied

Výsledky zoraď podľa

Nástroje vypĺňania medzier v práve (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD

Práca sa zaoberá nástrojmi vypĺňania medzier v práve, resp. v zákone. Jej cieľom je vysvetliť nielen tie nástroje, ktoré sa tradične uvádzajú v literatúre, ale najmä tie, ktoré sa s medzerami v práve spájajú menej frekventovane, ak vôbec. Práca sa v úvode venuje existencii medzier v práve, resp. v zákone a načrtáva ich unikátnu klasifikáciu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

F.A.HAYEK: TEÓRIA SPONTÁNNEHO PORIADKU A SPONTÁNNY VÝVOJ PRÁVNYCH SYSTÉMOV (2009 | pridané 12. februára 2009)

Andrej Beňo; Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc.

BEŇO, Andrej. F.A.Hayek: Teória spontánneho poriadku a spontánny vývoj právnych systémov [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc. Komisia pre obhajobu: Katedra teórie práva a sociálnych vied. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Princípy právneho štátu (2008 | pridané 14. januára 2008)

Bc. Júlia Nagyová; Školiteľ: Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla premeniť na totalitný štát.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa