sme.sk
 

PráF UK Katedra štátneho práva

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PráF UK Katedra štátneho práva

Výsledky zoraď podľa

Môže byť ústavný zákon protiústavný? (2013 | pridané 14. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Marián Giba, PhD.

Cieľom práce je nájsť konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku: Môže byť ústavný zákon v podmienkach Slovenskej republiky protiústavný? Otázka je síce položená jednoducho, ale hľadanie odpovede bude podstatne náročnejšie a komplexnejšie. Práca sa zameriava na rozbor situácie de lege lata opierajúc sa o pozitívne platné právo, ale nie výlučne oň zahŕňajúc rozbor čl. 86 písm. a), čl. 152 ods.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky (2007 | pridané 2. februára 2008)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Diplomová práca sa venuje zásade prednosti komunitárneho práva a jej vplyvu na právne poriadky vybraných členských štátov Európskej únie a osobitne na právny poriadok Slovenskej republiky.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Volebný systém pomerného zastúpenia (2005 | pridané 25. mája 2007)

Filip Lebovič; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Práca sa zaoberá volebným systémom pomerného zastúpenia, jeho jednotlivými inštitútmi a praktickými otázkami jeho uplatňovania v rôznych krajinách.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa