sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva

PráF UK Katedra správneho a environmentálneho práva

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PráF UK Katedra správneho a environmentálneho práva

Výsledky zoraď podľa

Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky priznania nemajetkovej ujmy všeobecnými súdmi za prieťahy v súdnom konaní) (2013 | pridané 21. septembra 2015)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Juraj Vačok, PhD

Práca sa zaoberá špecifickým problémom priznanie nemajetkovej ujmy za prieťahy v súdnom konaní podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci v znení novely č. 412/2012 účinnej od 1.1.2013. Cieľom práce je vymedzenie podmienok, ktoré musí poškodený splniť, aby sa úspešne domohol svojho práva na náhradu nemajetkovej ujmy. Práca je rozdelené do troch kapitol.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Správne právo

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa