sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie

PriF UK Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PriF UK Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Výsledky zoraď podľa

DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA RAST PRIRODZENEJ OBNOVY V PRALESE BADÍN (2012 | pridané 20. júna 2012)

Mária Havašová; Školiteľ: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Diplomová práca, 71 strán, Bratislava, 2012 Cieľom tejto práce je i) porovnať distribúciu svetla v porastovej medzere zostrojenej pomocou nástrojov GIS s údajmi získanými pomocou hemisférických fotografií, ďalej zistiť ii) závislosti výškového prírastku prirodzeného zmladenia buka Fagus sylvatica a javora Acer pseudoplatanus v pralese Badín od množstva dostupného priameho (DSF) a nepriameho ž

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Búrkové pomery na Horehroní (2000 | pridané 5. januára 2006)

Dušan Oravec; Školiteľ: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.

Cieľom práce bolo zhodnotiť búrkové pomery na Horehroní za obdobie 1961-90, a to tieto charakteristiky: dlhodobý, ročný a denný chod búrok a dní s búrkou, trvanie búrok, zimné a nočné búrky, výskyt atmosférických zrážok a krúp pri búrkach, pravdepodobnosť a relatívne zastúpenie dní s búrkou pri rôznych synoptických situáciách, vzduchových hmotách, na atmosférických frontoch, ťah a nárazy vetra pri búrkach.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

47hlasov

Geomorfologický výskum a mapovanie v oblasti k.ú. Trenčianska Turná (2002 | pridané 1. júna 2005)

Juraj Beták; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Minár PhD.

Obsah predkladanej diplomovej práce pojednáva predovšetkým o problematike geomorfologického výskumu, geomorfologického mapovania a tvorby veľkomierkovej geomorfologickej mapy. V teoreticko-metodologickej časti je diskutovaná problematika používania geomorfologickej analýzy vo vedeckom výskume a postup tvorby a obsahu geomorfologickej mapy.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

46hlasov

Výsledky zoraď podľa