sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekosozologie a fyziotaktiky

PriF UK Katedra ekosozologie a fyziotaktiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PriF UK Katedra ekosozologie a fyziotaktiky

Výsledky zoraď podľa

Hodnotenie vegetácie banských háld opusteného antimonového ložiska Poproč (2010 | pridané 8. júla 2010)

Katarína Miková; Školiteľ: Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Predmetom diplomovej práce je štúdium vegetácie vybraných háld bývalej banskej lokality po ťažbe antimónu. Súčasné spoločenstvá sú porovnávané s 13 – 30 ročnými sukcesnými štádiami týchto spoločenstiev na základe údajov Banásovej (1976).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekosozologie a fyziotaktiky | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa