sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

PriF UK Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

PriF UK Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Výsledky zoraď podľa

Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov (2007 | pridané 26. októbra 2007)

RNDr. Ladislav Éhn; Školiteľ: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.

Táto rigorózna práca sa týka teoretického štúdia polarizovateľnosti piatich polyfluorovaných molekúl s dvoma uhlíkmi a desiatich molekúl s troma uhlíkmi. Geometrie jednotlivých molekúl sa vypočítali metódou MP2 v báze Aug-cc-pvtz, tam kde boli dostupné experimentálne geometrie bolo vykonané porovnanie s vypočítanými geometriami.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Teoretická a počítačová chémia

42hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule. Relativistic Effects. (2006 | pridané 25. septembra 2007)

Michal Sedlák; Školiteľ: Prof. Miroslav Urban

Teoretická chémia, slabé medzimolekulové interakcie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa