sme.sk
 

PriF UK Iná katedra

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

PriF UK Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry (2006 | pridané 24. mája 2007)

Mgr. Ivana Šibíková; Školiteľ: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.

Práca sa zaoberá výskumom vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre a inventarizačným prieskumu taxónov vyšších rastlín v NPR Chleb

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Geografia mesta Ilava (2006 | pridané 3. augusta 2006)

Vladimír Ronec; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Bakalárska práca sumarizuje základné geografické poznatky o meste Ilava.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Význam obnoviteľných zdrojov energie a možnosti ich využitia na Slovensku (1997 | pridané 5. júla 2005)

Jan Peracek; Školiteľ: RNDr. Emil Bedim

Energia je zakladnym predpokladom pre zivot kazdeho organizmu. Clovek naviac k energii ziskanej prijmom potravy potrebuje na uspokojenie svojich potrieb este ine druhy energie akymi su najma elektrina a teplo.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Komparácia náročnosti textov učebníc s geologickým učivom pre slovenské a maďarské školy (2005 | pridané 10. mája 2005)

András Szakál; Školiteľ: Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc.

Práca skúma náročnosť učebných textov troch učebníc s geologickým obsahom učiva metódou Nestlerová-Průcha (-Pluskal).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa