diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto fakulty.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Iná katedra (4)

Výsledky zoraď podľa

Poslušnosť ako prejav dôvery rodiaci sa zo živého vzťahu s Bohom (2014 | pridané 29. decembra 2016)

Patrik Botló; Školiteľ: ThDr. Róbert Dorman, PhD

Témou tejto magisterskej práce je poslušnosť v dnešnej spoločnosti a v Cirkvi, a to najmä vo vzťahu k Bohu. Podáva pohľad na rôzne druhy poslušnosti a na ich súvislosť s poslušnosťou Bohu až po úplné odovzdanie sa Bohu. Autor v práci poukazuje na to, že poslušnosť napomáha budovaniu si živého (mystického, láskou naplneného) vzťahu s Bohom.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s vedeckým poznaním (1995 | pridané 7. februára 2011)

Jozef Kovalík; Školiteľ: Mgr.Jozef Škantár

Veľkú závažnosť období prechodu z detstva do obdobia dospelosti získavajú otázky zmyslu telesnej existencie a vôbec zmyslu existencie celého sveta. Mladý človek sa musí vysporiadať s množstvom otázok, ktoré pred neho tento vek stavia a ktoré si doteraz nekladol.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Teológia

9hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Starozákonná múdrosť a jej prínos do biblickej teológie (2002 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Lettrich; Školiteľ: Doc. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

Práca sa zaoberá otázkou, čo nové do biblickej tradície prinášajú knihy, ktorých prednostným záujmom nie sú posvätné dejiny a ktoré neprinášajú nové zákony pre izraelskú spoločnosť, ktoré väčšinou vznikli pozorným pozorovaním života a predmetom ich úvah sú problémy, ktoré odjakživa trápia ľudskú myseľ (ako napríklad zmysel ľudského života, utrpenie...). Centrálnym pojmom múdroslovných kníh je, pochopiteľne, slovo „múdrosť“. Preto sa tento termín v práci teší významnému postaveniu. Aká je teda izraelská múdrosť? Čo je jej obsahom? Aký má vzťah k Bohu Izraela? Na predložené otázky sa pozeráme z pohľadu biblickej teológie, vedy, ktorá odborne skúma a systematicky vysvetľuje teologický obsah Svätého písma. Cieľom práce je zistenie prínosu múdroslovných kníh do pokladu biblickej tradície.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kresťanský pohľad na ozbrojené konflikty (2003 | pridané 3. mája 2007)

Jozef Hominda; Školiteľ: PhDr. Ján Pramuka

kresťanská morálka a vojny - preco sú, aké sú, čo s nimy. ako ich riešiť, realita asnaha o ochranu pred nimi a počas nich.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy

55hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa