diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

MEDIÁLNY BOJ PROTI RASIZMU ANALÝZA ANTI-RASISTICKÝCH MEDIÁLNYCH KAMPANÍ (2013 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Andrej Findor, PhD.

Záverečná bakalárska práca s názvom „Mediálny boj proti rasizmu“ prostredníctvom sociologického prieskumu zisťuje postoje respondentov voči celosvetovo realizovaným anti-rasistickým kampaniam a reklamám.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií - (Taliansko - Silvio Berlusconi) (2011 | pridané 16. apríla 2012)

Mgr. Šrenkelová Jana; Školiteľ: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

Šrenkelová, Jana: Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií (Taliansko – S. Berlusconi) [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Ústav verejnej politiky a ekonómie. Vedúci práce: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. Obhajoba: Bratislava, FSEV UK, 2011. 63 s.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav verejnej politiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Motivácia k tvorbe blogu a stratégie sebaprezentácie blogerov (2008 | pridané 11. januára 2010)

Bc. Stanislava Berlanová; Školiteľ: Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

Kvantitatívny komparačno-korelačný replikačný výskum sa zaoberal motiváciou a stratégiami sebaprezentácie blogerov. Zistili sme, že informácie sú pre blogerov najviac motivujúcim faktorom. Stratégia sebaprezentácie lichotenie je používaná v najväčšej miere.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav aplikovanej psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa