sme.sk
 

EF UMB Iná katedra

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

EF UMB Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 19. júna 2008)

Milena Konôpková; Školiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

V diplomovej práci Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty sme sa zaoberali gramatickou analýzou administratívno-právnych textov. Hlavným cieľom našej práce bolo porovnať súvetia a poukázať na prostriedky realizácie jednotlivých typov súvetí v anglickom a slovenskom jazyku a kvantifikovať ich. Podľa M.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

23hlasov

Finančný leasing a spotrebný úver (2008 | pridané 29. mája 2008)

Renata Skultetyova; Školiteľ: RNDr. Vladimir Spitalsky

ABSTRAKT Škultétyová, Renáta: Finančný leasing a spotrebný úver (Diplomová práca)- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra matematiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Vladimír Špitalský. – Banská Bystrica 2005 V diplomovej práci sú obsiahnuté základné poznatky o lízingu a spotrebnom úvere.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov (2007 | pridané 24. mája 2007)

Simona Antošíková; Školiteľ: Ing. Janka Petrovičová, PhD.

ANTOŠÍKOVÁ, Simona: Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov. [Diplomová práca] / Simona Antošíková. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku. Vedúca: Ing. Janka Petrovičová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Banská Bystrica: EF UMB, 2007. 74 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

INFORMAČNÝ PORTÁL REZORTU MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2006 | pridané 28. septembra 2006)

Dana Alexova; Školiteľ: Ing. Peter Gschwendt

ALEXOVÁ, Dana : Informačný portál rezortu Ministerstva financií slovenskej republiky – stratégia a koncepcia rozvoja Diplomová práca - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. – Školiteľ: Ing. Peter Gschwendt. – Banská Bystrica: EF UMB, 2006. – 65 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa