Fakulta financií UMB

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta financií UMB

Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Využitie dolovania dát v boji proti praniu špinavých peňazí (2008 | pridané 26. júna 2008)

Andrej Koniar; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

KONIAR, Andrej: Využitie dolovania dát v boji proti praniu špinavých peňazí. [Bakalárska práca]/Andrej Koniar. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Banská Bystrica 2008. 48 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta financií » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Uplatňovanie daňového systému v podmienkach komerčnej banky (2001 | pridané 16. marca 2005)

Zuzana Rzemykowska; Školiteľ: Ing. Ladislav Pompura

Transformácia ekonomiky Slovenska na nové podmienky hospodárenia a podnikania si vynútila zmeny vo všetkých sférach ekonomického života spoločnosti. Súčasťou týchto zmien bolo aj uskutočnenie daňovej...

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta financií » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa