sme.sk
 

FHV UMB Katedra filozofických vied (KFV)

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FHV UMB Katedra filozofických vied (KFV)

Výsledky zoraď podľa

Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec - spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) (2010 | pridané 10. júna 2010)

Jana Šrenkelová; Školiteľ: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

ŠRENKELOVÁ, Jana: Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec – spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) [Diplomová práca] – Univerzita Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Katedra filozofických vied. Vedúci práce: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. – Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra filozofických vied (KFV) | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

11hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa