sme.sk
 

FHV UMB Katedra hudby (KHU)

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FHV UMB Katedra hudby (KHU)

Výsledky zoraď podľa

Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ (2007 | pridané 28. decembra 2007)

Katarína Šuleková; Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zážitková pedagogika patrí k novým pedagogickým smerom. Zážitkové vyučovanie, ako už konkrétny spôsob edukácie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa však nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra hudby (KHU) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa