sme.sk
 

FPV UMB Katedra fyziky

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FPV UMB Katedra fyziky

Výsledky zoraď podľa

NEROVNOVÁŽNE FÁZOVÉ PRECHODY VO FYZIKE ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK (2010 | pridané 24. novembra 2010)

Michal Mereš; Školiteľ: Dr. Boris Tomášik

Highly excited nuclear matter created in ultrarelativistic heavy-ion collisions possibly reaches the phase of quark deconnement. It quickly cools down and hadronises. We explain that the process of hadronisation may likely be connected with disintegration into fragments.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mpembov jav (2009 | pridané 8. mája 2009)

Marek Balážovič; Školiteľ: Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Balážovič, Marek: Mpembov jav. Banská Bystrica, 2008. Diplomová práca. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedra fyziky. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Boris Tomášik, PhD., 110 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Počítačom popdorovaný merací systém MerSy 03 (2003 | pridané 12. októbra 2005)

Rastislav Meňuš; Školiteľ: Mgr. Miroslav Murin

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť softvér a hardvér meracieho systému, ktorý by meral, zaznamenával a spracovával namerané hodnoty rôznych fyzikálnych veličín.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

45hlasov

Výsledky zoraď podľa