Pedagogická fakulta UMB

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Pedagogická fakulta UMB

Katedra pedagogiky (1), Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Prostitúcia ako sociálno-patologický jav (2006 | pridané 6. decembra 2007)

Dagmar Bleyová; Školiteľ: prof.PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Analýza prostitúcie ako celospoločenského problému v historickom kontexte a v súčasnosti. Prevencia nútenej prostitúcie a obchodovania s ľuďmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi (2006 | pridané 6. júna 2007)

Iveta Búciová; Školiteľ: Doc. RSDr. Ján Brindza, CSc

Diplomová práca sa zaoberá teóriou a výskumom komunikácie detí – žiakov staršieho školského veku, navštevujúcich základné školy v meste a na dedine. Pokúša sa zistiť vzťah detí ku komunikačným prostriedkom a ich spôsob vyjadrovania pomocou nepriamej komunikácie, používanie mobilov a internetu v nepriamej komunikácii a vplyv nepriamej komunikácie na vzťahy medzi žiakmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Možnosti znižovania neurotizujúcej záťaže homiletickými prostriedkami (2007 | pridané 24. mája 2007)

Igor Čonka; Školiteľ: Mgr. Albín Masarik, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv homiletických prostriedkov, v tomto prípade kázní na neurózu a na neurotizujúcu záťaž, ako vyvolávajúci zdroj neurotických ťažkostí. Práca je rozdelená na 7 kapitol. V práci je podaný stručný prehľad príčin a foriem neuróz, pričom tieto sú dané do súvislosti s poznatkami teologických vied.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa