sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Portál obsahuje 83 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov (1993 | pridané 5. júla 2005)

J. Zubko; Školiteľ: ? ?

Výsledkom diplomovej práce je zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov, ktorá má využitie v téme "Pôda" v prírodovedných predmetoch na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

38hlasov

Úprava skalničiek na školskom pokusnom pozemku. (1993 | pridané 5. júla 2005)

A. Trajčíková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia skalky a výsadby skalničiek na školskom pokusnom pozemku pri PdF v Prešove. Výsledky práce sa využívajú v rámci environmentálnej výchovy poslucháčov učiteľských smerov v rámci univerzity. Zároveň slúži na odbornú a konzultačnú činnosť pre rôzne stupne škôl a širokú verejnosť.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

34hlasov

Existencia špeciálnych tried grafov (2004 | pridané 10. mája 2005)

Robert Hajduk; Školiteľ: doc. RNDr. Roman Soták Phd.

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom $3$-regulárnych planárnych grafov zložených z~prstenca $q$-uholníkov, ktorého vnútrajšok a~vonkajšok prstenca je vyplnený $p$-uholníkmi pre $pgeq 3$ a~$q>3$. Jej hlavná časť je zameraná na skúmanie existencie máp $M_n(7,5)$. Presnejšie na hľadanie takých $n$, pre ktoré mapa $M_n(7,5)$ existuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

31hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa