sme.sk
 

FVS UPJŠ Katedra ekonomických vied

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FVS UPJŠ Katedra ekonomických vied

Výsledky zoraď podľa

Financovanie regionálneho školstva (2007 | pridané 5. júna 2007)

Eva Podhrázská; Školiteľ: PhDr. Jana Mitaľová

Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania regionálneho školstva v podmienkach slovenského školského systému. Práca analyzuje súčasnú situáciu vo financovaní vybraných druhoch regionálnych škôl (MŠ,ZŠ,SŠ), sprehľadňuje finančné toky smerujúce k jednotlivým školám a prostredníctvom 34. schém ich aj graficky znározňuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Katedra ekonomických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

64hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa