sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva

PRAVO UPJŠ Katedra ústavného práva a správneho práva

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PRAVO UPJŠ Katedra ústavného práva a správneho práva

Výsledky zoraď podľa

Formy priamej a nepriamej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky (voľby a referendum) (2013 | pridané 28. júna 2013)

Martin Kochan; Školiteľ: JUDr. Štefan Kseňák

Bakalárska práca sa venuje problematike formám priamej a nepriamej demokracie na území Slovenskej republiky so špecifikáciou na voľby a referendum. Cieľom práce je teoretické vymedzenie inštitútov priamej a nepriamej demokracie a ich priame prepojenie na aktuálne podmienky v Slovenskej republike. Autor práce sa zameriava najmä na voľby a referendum, ktoré považuje za najpodstatnejšie inštitúty.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Princíp rovnosti a nediskriminácie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (2010 | pridané 9. mája 2010)

Bc. Anna Pališínová; Školiteľ: doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.

Práca pojednáva o rozličných pohľadoch na rovnosť a diskrimináciu z pojmovej stránky. V prvej časti podrobne rozoberáme chápanie rovnosti a zásadu nediskriminácie. Práca ponúka komentovaný prierez súvisiacou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Volebné zákonodarstvo v SR (Voľby do orgánov samospráv obcí) (2006 | pridané 26. januára 2006)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Zmeny v roku 1989 mali za následok aj obnovenie orgánov územnej samosprávy na Slovensku. Hneď v roku 1990 bol prijatý zákon SNR č. 346/1990 Zb.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

44hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Výsledky zoraď podľa