sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra finančného práva a daňového práva

PRAVO UPJŠ Katedra finančného práva a daňového práva

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PRAVO UPJŠ Katedra finančného práva a daňového práva

Výsledky zoraď podľa

Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (2013 | pridané 5. januára 2014)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Mária BUjňáková, CSc.

ULAHER, Jakub: Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (dizertačná práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Katedra finančného práva a daňového práva. Školiteľ: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Práca sa zaoberá problematikou miestnych daní v Slovenskej republike a skúmaním ich právno-aplikačných problémov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra finančného práva a daňového práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa