KUVLF UVLF Iná katedra

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

KUVLF UVLF Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Vplyv koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky účinnými ligandmi na rast probiotických laktobacilov a patogénnych baktérií (2011 | pridané 8. januára 2012)

Dušan Jasovský; Školiteľ: MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD

Testovanie inhibičných vlastností novosyntetizovaných koordinačných zlúčenín zinku s farmakologicky aktívnymi ligandmi na patogény GIT, resp. rezistenciu laktobacilov na ne.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Eticke aspekty vztahu: veterinarsky lekar - klient (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Kamil Kovacs; Školiteľ: MVDr. Katarina Benova , PhD

Cielom prace bolo zistit najma spokojnost klientov zo sluzbami, ktore nimi navstevovana vet. ambulancia poskytuje.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov (2006 | pridané 30. augusta 2007)

Michaela Oravská; Školiteľ: MVDr. Viera Revajová, PhD.

U experimentálne infikovaných králikov po dobu 82 týždňov boli študované imunologické zmeny a po ich odporazení aj morfologické zmeny. Pokusná skupina bola najprv intraperitoneálne infikovaná spórami Encephalitozoon cuniculi (EC) v jednorázovej dávke 1.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna morfológia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní (2007 | pridané 18. augusta 2007)

Varvara Janovska; Školiteľ: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.

Ochorenia kĺbov predstavujú najčastejšiu príčinu prechodnej alebo trvalej nepoužiteľnosti športových koní. Sponkový kĺb, je v porovnaní s ostatnými kĺbmi, zvlášť často postihnutý. Dôvodom je relatívne malá kĺbová plocha, v pomere k veľkosti a váhe koňa a mimoriadna pohyblivosť sponkového kĺbu. Keďže ani klinické ani röntgenologické vyšetrenia neposkytujú vždy jednoznačné výsledky, je stále väčší dopyt po presnejších vyšetrovacích metódach. Momentálne najviac používanými zobrazovacími metódami sú röntgenologické a sonografické vyšetrenia. Sú to síce málo invazívne metódy , zachytávajú však napr. arthropathie často už v pokročilom štádiu patologických zmien na kostiach a chrupkách. Pre získanie detailnejších informácií o poškodení kĺbu v rannom štádiu ochorenia, je indikovaná diagnostická artroskopia, ktorá musí byt vykonané v celkovej anestézii. Ani táto metóda, nám však neumožňuje posúdiť niektoré časti kĺbu. V humánnej medicíne je magnetická rezonancia a počítačová tomografia metódami voľby pri diagnostike ochorení kĺbov. V oblasti kolena a ramena tieto metódy postupne nahrádzajú diagnostickú artroskopiu. Účelom práce bolo zhodnotiť možnosti používania zobrazovacích metód, pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

40hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa