sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS

FEL ZU Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS

Portál obsahuje 132 diplomových prác z tejto katedry.

FEL ZU Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie (2007 | pridané 3. novembra 2007)

Tomáš Vician; Školiteľ: Ing. Jana Mrázová

Diplomová práca popisuje existujúce metódy odstraňovania artefaktov z biosignálov a niektoré z nich aplikovať na konkrétny biologický signál obsahujúci artefakty. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti biosignálov a ich artefaktov ako aj metódy ich redukcie. Praktická časť je venovaná aplikácii jednotlivých metód na zvolené biosignály.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza paralelného koľajového obvodu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Katarína Zverbíková; Školiteľ: Aleš Janota

Analýza priamych paralelných koľajových obvodov vo voľnom a šuntovom stave v prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Zabezpečovací systém s programovateľnými jednotkami typu Mikrologix TM 100. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Tomáš Záhradník; Školiteľ: K Rástočný

Riešenie dvojkanálového systému so zabezpečovacími vlastnosťami. Obvodový návrh výstupného obvodu pre ovládanie relé typu NMŠ1-2000. Návrh programu pre dvojkanálový riadiaci systém. Posúdenie odolnosti systému voči nebezpečnej poruche výstupného obvodu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

22hlasov

Syntéza elektrických frekvenčných filtrov so spínanými kapacitormi. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Radko Tvarožek; Školiteľ: Fedor Hrnčiar

Návrh základných stavebných prvkov pomocou obvodov so spínacími kapacitormi. Návrh zapojenia filtra 2.rádu pomocou obvodu so spínanými kapacitormi. Program pre návrh filtra typu dolný priepust.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Prispôsobenie elketronického stavadla pre legislatívu ŽSR. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Roman Slovák; Školiteľ: Vojtech Šoltýs

Legislatívne postupy pri zavádzaní a preberaní nových výrobkov a zariadení do prevádzok ŽSR. Porovnanie Technických noriem železníc TNŽ 34 2620 a TNŽ 34 2630 s funkčnými podmienkami pre elektronické stavadlá rakúskych železníc a svetelné návestidlá ŽSR so svetelnými návestidlami v Rakúsku.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Syntéza bezpečného logického systému realizovaného na báze logických členov s asymetrickým prejavom porúch. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Sidorjak; Školiteľ: Karol Rástočný

Syntéza bezpečného kombinačného a sekvenčného logického obvodu na báze logických členov s asymetrickým prejavom porúch.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Program pro abstraktní syntézu konečných automatů. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Aleš Rollinger; Školiteľ: Július Rapko

Ginsburgova, Aizermanova a Gluškovova metóda syntézy. Program pre abstraktnú syntézu konečných automatov pomocou Gluškovovej metódy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

31hlasov

Programovatelné automaty pro zabezpečení dopraven železničních tratí. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Pavel Roháček; Školiteľ: Vojtech Šoltýs

Použitie programovateľných logických automatov v železničnej zabezpečovacej technike. Hardware, synchronizácia a porovnanie kanálov redudantných elektronických zabezpečovacích systémov. Návrh štruktúry softwarového databázového systému pre staničné zabezpečovacie zariadenie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Simulačný model spoľahlivosti váhovej logickej štruktúry. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Zoltán Rajko; Školiteľ: Juraj Spalek

Analýza váhových logických štruktúr. Spôsob zhotovenia Markovovského prechodového grafu a jeho programový model.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Využitie súčinového relé v železničnej zabezpečovacej technike. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ľuboš Prodaj; Školiteľ: Jiří Záhradník

Konštrukčné zloženie súčinového relé. Meranie základných elektrických parametrov relé. Využitie súčinového relé v železničnej zabepečovacej technike.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Číslicová kompresia reči. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Petráň; Školiteľ: Ľudmila Muzikářová

Kompresia zvukových dát. Hodnotenie systémov DPCM a ADPCM. Program pre sledovanie kvality prenosu dát systémom ADPCM a DPCM v závislosti od vstupného signálu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

32hlasov

Simulácia zaťaženia pre primárnu skupinu PCM (308+D). (1997 | pridané 10. júna 2005)

Stanislav Peniaško; Školiteľ: V. Končelík

Algoritmus simulácie zaťaženia primárnej skupiny podľa zvolených parametrov. Návrh hardwarovej realizácie na základe jednočipového mikroprocesora 8031. Software na riešenie simulácie zaťaženia PCM 30. Komunikácia systém - užívateľ pomocou periférnych zariadení klávesnice a LCD displeja.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Adaptívny neuro-fuzzy inferenčný systém /ANFIS/ a jeho použitie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Monika Molnárová; Školiteľ: Juraj Spalek

Základy fuzzy logiky. Postup pri návrhu inferenčného systému FIS. Opis procedúr učenia. Návrh ANFIS zostavený vo Fuzzy Logic Toolbox v prostredí Matlab.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Riadenie dopravy na vedľajších železničných tratiach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Lisoň; Školiteľ: V. Šoltýs

Možnosti diaľkového ovládania dopravy na vedľajších železničných tratiach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Metodika merania a vyhodnotenia elektrických a magnetických vlastností koľajnice. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Stanislav Klimovský; Školiteľ: D. Donoval

Metodika merania elektrických a magnetických vlastností koľajnice. Návrh meraní v laboratórnych podmienkach. Návrh meraní v prevádzke. Program Quickfield.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Číslicová kompresia obrazových signálov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Eduard Hertl; Školiteľ: Ľudmila Muzikářová

Kompresia digitalizovaného obrazu. Metódy kompresie. Program umožňujúci sledovať kvalitu a kompresný pomer obrazu v závislosti na druhu použitej transformácie a kvantizačnej matice.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Řízení provozu telekomunikační sítě. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Daniel Hájek; Školiteľ: Izabela Krbiľová

Riadenie telekomunikačnej siete. Návrh rozhrania medzi vybranými riadenými objektami a telekomunikačnou riadiacou sieťou. Návrh informačného systému so štruktúrou klient-server pre riadiacu sie? TMM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

23hlasov

Kryptovací algoritmus pre bezpečné komunikačné služby. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ján Fraňo; Školiteľ: Pavol Tomašov

Ochrana dát pred zneužitím počas ich spracovania v komunikačnom systéme. Šifrovacie algoritmy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Program pre definované kódovanie vnútorných stavov automatu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Fábry; Školiteľ: Július Rapko

Program pre kódovanie vnútorných stavov automatov vypracovaný v jazyku TURBO PASCAL 6.0.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Riadenie modelu cestnej križovatky riadiacim systémom SLC-500. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Drexler; Školiteľ: K. Rástočný

Využitie modulárneho systému SLC-500 od firmy Allen-Bradley vo funkcii radiča cestnej križovatky. Pevný cyklus radenia bez následnej kontroly signálov. Model izolovanej križovatky po stráke konštrukčnej,hardwarovej a softwarovej.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

14hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa