sme.sk
 

FPV ZU Katedra fyzikálnych vied KFV

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FPV ZU Katedra fyzikálnych vied KFV

Výsledky zoraď podľa

Fyzika v bežnom živote (Domácnosť) (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mária Štefáneková; Školiteľ: PaedDr.Ľubomír Konrád

Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným motivačným východiskom pre vyučovanie fyziky, zvlášť pri nižšom záujme žiakov základných a stredných škôl o fyziku. Táto diplomová práca má pomôcť zakomponovať skúsenosti z každodenného života do vyučovania fyziky.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra fyzikálnych vied KFV | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Teória vyučovania fyziky

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa