FRI ZU Katedra dopravných sietí KDS

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto katedry.

FRI ZU Katedra dopravných sietí KDS

Výsledky zoraď podľa

Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave (2006 | pridané 28. mája 2007)

Peter Jankovič; Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc

Predkladaná práca sa zaoberá metódami výpočtu najkratšej jazdnej cesty pre vlak. Spôsob modelovania koľajiska je hranovo ohodnoteným neorientovaným grafom, ktorého hrany predstavujú koľaje a vrcholy spojenia medzi koľajami.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | INÝ VEDNÝ ODBOR

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Generátor vstupných vlakov pre systém VIRTUOS. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Taraba; Školiteľ: Ľubomír Sadloň

Návrh a implementácia generátora vstupných vlakov pre systém VIRTUOS. Techniky a princípy pre generovanie vstupných vlakov s ohľadom na požiadavky technologických expertov pracujúcich na simulačnom modele.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

39hlasov

Model prevádzky na železničnej sieti. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Daniel Samek; Školiteľ: Peter Cenek

Simulačný model reprezentovaný cestovným poriadkom, železničnou sieťou a vlakovými súpravami.. Grafický výstup znázorňujúci pohyb vlakových súprav po železničnej sieti.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

25hlasov

Riešenie dopravnej obsluhy v regióne. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Milan Paštrnák; Školiteľ: Pavol Kluvánek

Dopravná obsluha v regióne. Analýza kľúčových problémov. Metódy a lgoritmy vedúce k riešeniu problémov dopravnej obsluhy.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

35hlasov

Triedenie viacskupinových vlakov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Branislav Lupták; Školiteľ: Peter Cenek

Overenie funkčnosti vybraných triediacich algoritmov v zjednodušených podmienkach počítačovej simulácie.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

27hlasov

Integrovaný nástroj pre vizualizáciu výsledkov simulačných experimentov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Martin Kožák; Školiteľ: Antonín Kavička

Implementácia nástroja na vizualizáciu výsledkov simulačných experimentov. Vizualizácia výsledkov simulácie procesov železničnom uzle. Software bol integrovaný do simulačného systému VIRTUOS.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

36hlasov

Exaktné riešenie zovšeobecnenej úlohy úplného párovania. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Monika Kozáková; Školiteľ: Jaroslav Janáček

Popis a implementácia exaktného algoritmu pre riešenie b-párovacej úlohy priamym prístupom.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

29hlasov

Riadenie práce lokomotív pri simulácií zriaďovacej stanice. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Delinčák; Školiteľ: Valent Klima

Návrh a implementácia systému riadenia lokomotív počas prevádzky zriaďovacej stanice.Počítačová simulácia zriaďovacej stanice. Algoritmy riadenia v systéme VIRTUOS.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

22hlasov

Výsledky zoraď podľa