FRI ZU Katedra informačných sietí KIS

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

FRI ZU Katedra informačných sietí KIS

Výsledky zoraď podľa

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

QoS architecture design in IP telephony (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Ing. Peter Smítka; Školiteľ: Pavel Segeč, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Multimediálne konferencie - technické a programové prostriedky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

ANDREA Zlehovcová; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Popis a porovnanie technológie a štandardov používaných pri multimediálnych konferenciách. Počítačové siete umožňujúce multimediálne konferencie. Programové a technické prostriedky zabezpečujúce multimediálne aplikácie.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov

ISDN - Nové možnosti komunikácie. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Marcel Sláčik; Školiteľ: Maroš Greguš

Prezentácia základných informačných technológií ISDN Služby ponúkané Slovenskými telekomunikáciami prostredníctvom ISDN. Rozbor zákazníckych potrieb v podmienkach Slovenských telekomunikácií.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

32hlasov

Signalizácia v spojovacích systémoch - CBT kurz. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Fuska; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Návrh a realizácia výukového kurzu o signalizácii v spojovacích systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

35hlasov

Poskytovanie informácií prostredníctvom multimediálneho systému. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Pavol Faix; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Návrh,tvorba a použitie multimediálneho systému. Nedostatky a riziká pri tvorbe multimediálneho informačného systému. Poskytovanie informácií prostredníctvom multimediálneho informačného systému.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

29hlasov

Výsledky zoraď podľa