sme.sk
 

FRI ZU Katedra matematických metód KMM

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FRI ZU Katedra matematických metód KMM

Výsledky zoraď podľa

Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol) (2000 | pridané 29. júna 2007)

Marek Repčík; Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.

V tejto práci sa pokúšam opísať aspekty týkajúce sa sietí, sieťových prenosov atď. V práci uvažujem dva druhy vstupných tokov. Prvý je Poissonov a druhý tzv. MMPP (Markov modulated Poisson Process) vstupný tok generovaný ON-OFF zdrojom.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Optimalizácia roznosu tlačovín v regióne Kysucké Nové Mesto. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Iveta Slováková; Školiteľ: Štefan Peško

Návrh riešenia trás roznosu tlačovín s využitím poznatkov z ekonometrie, teórie grafov a matematickej štatistiky. Realizácia návrhov je vypracovaná v prostredí programu MS Excel.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

28hlasov

Heuristiky pre Job Shop Systémy. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Richard Ivanics; Školiteľ: Stanislav Palúch

Základné vlastnosti a klasifikácia rozvrhovacích systémov. Charakteristika Job Shop problému. Návrh heuristických metód pre riešenie Job Shop Systému.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

31hlasov

Výsledky zoraď podľa