diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM

FSI ZU Katedra bezpečnostného manažmentu KBM

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

FSI ZU Katedra bezpečnostného manažmentu KBM

Výsledky zoraď podľa

VYUŽITIE SBS PRI ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA OSÔB VO VYBRANÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH (2011 | pridané 14. novembra 2011)

Petra Kolenčiaková; Školiteľ: Ing. Kamil Boc PhD.

Diplomová práca sumarizuje informácie európskeho charakteru týkajúce sa zabezpečovania lyžiarskych tratí a trás s vyuţitím bezpečnostných zložiek.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

8hlasov

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ochrana prvku kritickej infraštruktúry SR pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kritická infraštruktúra je pomerne mladý termín. Zahŕňa všetku infraštruktúru, ktorej narušenie alebo zničenie by malo na chod štátu vážny dopad. Je preto prirodzené, že jej ochrane pred terorizmom je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko kritická infraštruktúra predstavuje pre teroristov lákavý cieľ.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technické prostriedky ochrany vojenských konvojov pred útokmi NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Súčasná vojensko-politická situácia vo svete je čoraz viac význačná nekonvenčnými spôsobmi boja a najmä štýlom vedenia vojny, ktorý dostal prívlastok „asymetrický“. Asymetria spočíva v rozdielnosti taktiky i stratégie vedenia boja a taktiež prostriedkami, ktoré na splnenie svojich cieľov jednotlivé strany používajú.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Definovanie nových vývojových trendov v elektronickej zabezpečovacej signalizácií. (2005 | pridané 29. decembra 2007)

Bc.Ladislav Forgáč; Školiteľ: Ing.Zoltán Cséfalvay

Obsahom a cieľom mojej práce je oboznámiť sa s novými trendami zabezpečovacej signalizácie. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti poukazujem na súčasný stav problematiky, venujem sa všeobecným pojmom a druhom zabezpečovacích systémoch. V druhej časti poukazujem na nedostatky v súčasnosti používaných systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Počítačová kriminalita na Slovensku (2007 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Martin Choleva; Školiteľ: Ing.František Kaluža

Práca sa zaoberá analýzou počítačovej kriminality na Slovensku a vo svete. Prezentuje spôsoby páchania počítačovej trestnej činnosti, konkrétne prípady bezpečnostných incidentov a právne normy a predpisy riešiace problematiku počítačovej kriminality.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa